Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Linky

 

 

Web Európskej komisie pre fluórované skleníkové plyny:
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en

European Commission

DG Climate Action

B-1049 Brussels/Belgium

e-mail:

 

F-Gas portál – alokácia kvót, reporting (HFC Registry):
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

(https://webgate.ec.europa.eu/ods2/)

  

Prepočet množstva F-plynu v zariadení na tonu ekvivalentu CO2 (CO2 kalkulačka):
https://www.szchkt.org/a/cert/co2/calculator

 

Certifikačné orgány a hodnotiace orgány ustanovené ministerstvom v zmysle § 9 písm. c) a d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Bratislavská 81/37

931 01 Šamorín

tel.: +421 31 550 1674

e-mail: ;

web: www.szchkt.org

kontaktná osoba: Doc.Ing. Peter Tomlein, CSc.

 

Stará Vajnorská 8

831 04 Bratislava

tel.: +421 2 4463 7671

e-mail:

web: www.zvhp.sk

kontaktná osoba: Ing. Miroslav Heteš

 

Paulínska 16

917 24 Trnava

tel.: +421 918 646 041

e-mail:

kontaktná osoba: prof.Ing. Karol Balog, PhD.

 

Radlinského 11

957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: +421 917 289 339

e-mail:

web: https://www.autokelly.sk/page/ponuka-skoleni

kontaktná osoba: Peter Csóka