Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

November 2019 


Slovenská agentúra životného prostredia
podujatia – november 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

7.11.2019

Návšteva MŠ v Zemianskej Olči

SEV Dropie

návšteva MŠ v Zemianskej Olči, environmentálny program na tému Vtáky, počet žiakov cca. 30

11.11.2019

Výučbový environmentálny program

Kremnica

prezentácia fauny a flóry pre deti a žiakov 1. st. základnej školy v Kremnici.

12.11.2019

Výučbový environmentálny program

JGT, Banská Bystrica

prednáška o plastoch pre študentov strednej školy (cca. 50 žiakov)

14.11.2019

Metodický deň

Dolný Kubín

Metodický deň k školskému programu Enviróza

16.11.2019

Výsadba stromov

SEV Dropie

výsadba stromov CHVÚ Ostrovné lúky v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 v spolupráci s BROZ

19.11.2019

Climate Change Living Lab

SEV Dropie

návšteva projektových partnerov z Nórska v SEV Dropie v rámci pripravovaného spoločného projektu Climate Change Living Lab; zástupcovia z Bjerknes Center

25.-27.11.2019

Festival ŠIŠKA

 

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

26.11.2019

Portál EVVO

 

symbolické spustenie portálu environmentálnej výchovy (počas Festivalu ŠIŠKA)

29.11.2019

Envirospektrum

SAŽP BB

uzávierka fotografickej súťaže pre deti a mládež na tému Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
podujatia – november 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

6.,13.,20.,27.november
vždy o 13:00 hod.

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na  laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

4.-8.november,
11.-15.november,
18.-22.november,
25.-29.november

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

4.-8.november

Týždeň vedy a techniky

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tradičné podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky aj na Slovensku.

4.október 2019-12.január 2020

Výstava: TOTO! je Kabinet ilustrácie X.- Katarína Slaninková- Traja kamoši ...

Galéria J. Kollára,
Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstava ilustrácií Kataríny Slaninkovej.

november 2019

Škola v múzeu- všetky aktivity z ponuky projektu

expozície SBM- Banská Štiavnica, Handlová

Ponuka aktivít, tvorivých dielní pre školy a verejnosť je zverejnená na stránke: www.muzeumbs.sk


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – november 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

16.10. – 09.11.2019

Výstava
Chránené územia v miniatúrach

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Miniatúry ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska na poštových známkach, nálepkách, minciach, maľbách a ďalších predmetoch zo zbierok múzea.

15. 11.2019 – 11.01.2020

Súťažná výstava fotografií
Ekofotografia 2019

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Umelecké fotografie – krásy prírody a na druhej strane negatívny dopad činnosti človeka na prírodu

20.11.2019 – 11.01.20120

XVII. ročník cyklu výstav
Príroda našimi očami

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výtvarné práce na tému biodiverzity krajiny, ktorých autormi sú deti, mládež i dospelí s mentálnym znevýhodnením

20.11.2019 – 11.01.2020

XVII. ročník cyklu výstav
Fragmenty z prírody – Šelmy a šelmičky Slovenska

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výstava určená predovšetkým zrakovo znevýhodneným návštevníkom – hmatové vnímanie, podrobný opisný výklad, popisy vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme, zvuky zvierat

20.11.2019

153. ekopodujatie
90. výročie objavenie jaskyne Driny

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Podujatie venované 90. výročiu objavenia jaskyne Driny