Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

September 2019

ŠOP SR

 

Termín Názov Miesto Info
september 2019 Čo ukrýva les Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica edukačný program o lesnom ekosystéme pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení
4.9.2019 Ekologická noc Prešov, Františkánska bašta prednáška pre verejnosť o ochrane živočíchov
6.9.2019 Noc netopierov Žilina, hvezdáreň podujatie zamerané na ochranu netopierov pre školy a verejnosť organizované v  spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline
8.9.2019 Človek a príroda Múseum slovenskej dediny Martin - Jahodnícke Háje informačno-propagačný stánok ŠOP SR v rámci podujatia pre verejnosť Človek a príroda
10.9.2019 Rieka Varín, rieka Varínka terénny výučbový program pre 2. st. základných škôl zameraný na ochranu vôd
13.9.2019 Rozlúčka s letom v lese Brezno - Banisko podujatie pre základné školy zamerané na ochranu prírodného prostredia organizované v  spolupráci s mestom Brezno a Mestskými lesmi Brezno
14.9.2019 Medzinárodná noc netopierov Dubnické bane podujatie pre verejnosť o ochrane netopierov (tvotrivé dielne pre deti, komentované vstupy do baní, prednášky, premietanie filmu o netopieroch)
16. - 19.9.2019 Za pokladmi pralesa CHKO Poľana, NPR Zadná Poľana exkurzia pre žiakov a pedagógov základných škôl z Detvy a Hriňovej organizované v  spolupráci s OZ K.O.Z.A
20.9.2019 Chocholanská dolina slávnostné otvorenie náučnej tabule o prírode v Chocholanskej doline
23 - 27.9.2019 Putovanie k srdcu Poľany CHKO Poľana, Hrochotská dolina exkurzia pre žiakov a pedagógov základných škôl z Detvy a Hriňovej organizované v  spolupráci s OZ K.O.Z.A
27.9.2019 Noc výskumníkov Banská Bystrica, Europa SC informačno-propagačný stánok ŠOP SR rámci podujatia pre  verejnosť Noc výskumníkov zameraný na propagáciu 100-ho výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku
27. - 29.9.2019 Ochranárska víkendovka ÚEV Stehlíkovské čistenie chráneného územia organizované v spolupríci s OZ KOZA
30.9.2019 Potulky Kamenistou dolinou CHKO Poľana, Kamenistá dolina exkurzia pre žiakov a pedagógov základných škôl z Detvy a Hriňovej organizované v  spolupráci s OZ K.O.Z.A

Slovenské banské múzeum

 

24.07. – 08.09.2019 Výstava Z výtvarných zbierok múzea – jaskyne Školská 4, Liptovský Mikuláš Výstava predstavuje výtvarné diela zo zbierok múzea prezentujúce jaskynné motívy
11.09. – 12.10.2019 stava Exotický hmyz Školská 4, Liptovský Mikuláš Najkrajšie motýle a chrobáky z celého sveta a mnoho zaujímavých informácií z ich tajuplného života.
19.09.2019, 14.30 hod. 151. ekopodujatie Príbehy starých talianskych záhrad Školská 4, Liptovský Mikuláš Rozprávanie Ing. Moniky Lachmannovej, PhD. o  najznámejších záhradách Talianska, ktoré patria ku klenotom záhradného umenia.
27.09.2019, 10.00 hod. Workshop
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Školská 4, Liptovský Mikuláš Workshop podzemnej fotografie realizovaný formou prednášky v SMOPaJ a návštevy jaskyne v Jánskej doline

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 

6.9.2019 Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov Banská Štiavnica Slávnostný sprievod historickým centrom Banskej Štiavnice spojený s alegorickým Salamandrovým sprievodom zobrazujúcim banícku minulosť slávneho baníckeho mesta.


Slovenská agentúra životného prostredia
podujatia – august 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

6.9.2019

Exkurzia

Bystrianska jaskyňa, Ľubietová

exkurzia pre  víťazov súťaže Skutok pre mokraď

11.9.2019

Exkurzia

Bansky skanzen Cigeľ

exkurzia pre  víťazov súťaže #aktivujsa

16.9 – 22.9.2019

Týždeň mobility

SEV Dropie

návšteva základných škôl – interaktívne prezentácie na  tému doprava, mobilita

17.9.2019

Exkurzia

Skládky odpadu Myslina

exkurzia pre  víťazov súťaže Skutok pre mokraď

21.9.2019

Program pre verejnosť

SEV Dropie

program pre verejnosť (cca.40 účastníkov)

6.8.2019

Program pre verejnosť

SEV Dropie

program pre verejnosť (cca.40 účastníkov)

20.9.2019

Konferencia

Bratislava

Výročná konferencia zeleného vzdelávacieho fondu

23. - 27.9.2019

Vzdelávanie štátnej správy

Bratislava

odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov štátnej správy starostlivosti o  životné prostredie na nasledovných úsekoch: Ochrana prírody a krajiny, Ochrana vôd a nakladanie s vodami, Verejné vodovody a verejné kanalizácie, Rybárstvo

25.9.2019

Koordinačné stretnutie

SEV Dropie

5. koordinačné stretnutie pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR

26.-27.9.2019

Envirohry

SEV Dropie

Prezentácie praktických environmentálnych aktivít a programov, účastníci – MŽP SR, Správa TANAP-u Svit, CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, Slovenské banské múzeum, SAŽP Banská Bystrica, SMOPAJ, ZOO Bojnice, ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras, Správa NP Poloniny, Slovenský vodohospodársky podnik (cca. 25 účastníkov)


SVP

Termín

Názov

Miesto

Informácia

September 2019

Význam vodnej stavby Miková - 50 rokov

Rimavská Sobota

Oboznámiť širokú verejnosť o  význame VS Miková pri príležitosti 50. výročia stavby

19.9.2019

30. výročie uvedenia do trvalej prevádzky VS Starina

Snina

Oboznámiť laickú a odbornú verejnosť o histórii vodnej stavby a jej význame pre  súčasnosť