Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Júl 2019

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

podujatia – júl 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

3., 10.,17.,24.,31.júl

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

vždy o 13:00 hod.

2.-6.júl,

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

9.-13.júl,

16.-20.júl,

23.-27.júl,

30.-31.júl

4.,11.,18.,25.júl

Prázdninové štvrtky

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Retro krúžok šikovných rúk.

stredy a soboty, vždy o 14:00 hod.

KAMMERHOF DEŤOM

Baníctvo na Slovensku- Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi.

16.-20.júl, 23.-27.júl

Letné tvorivé dielne v Dielničke

Kammerhof- Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Letné tvorivé dielne pre malých i veľkých návštevníkov.

13.7

Noci z Nového zámku

Nový zámok, Novozámocká 22, Banská Štiavnica

Jedinečný výhľad na mesto z Nového zámku.

       


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – júl 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

04.04. – 21.07.2019

Výstava
Zem, miesto pre život – Noční lovci, sovy

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Výstava predstavuje jednotlivé druhy sov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na našom území, zaujímavosti z ich života, rozšírenie, nároky na prostredie ako aj ich ochranu a význam pre  ekosystém.

24.07. – 08.09.2019

Výstava
Z výtvarných zbierok múzea – jaskyne

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Výstava predstavuje výtvarné diela zo zbierok múzea prezentujúce jaskynné motívy

25.07. – 31.08.2019

Výstava
Úloha mokradí v mestských sídlach

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Nové osídľovanie a jeho dopad na priľahlé mokraďové biotopy. Výstava SAŽP doplnená video-prezentáciou

 
 

Slovenská agentúra životného prostredia

podujatia – júl 2019

Termín

Názov

Miesto

Informácia

1.7.2019

exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Úľany nad Žitavou (cca. 30 žiakov)

2.7.2019

exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Devínska – Nové Zámky ( cca. 30 žiakov – rôzne vekové kategórie)

4.7.2019

Za siedmymi horami

Liptovský Ján

Účasť na festivale bábkových divadiel s environmentálnymi aktivitami pre deti.

5. – 7.7.2019

dobrovoľnícka víkendovka

SEV Dropie

Stavba biotopu suchého múrika

8. – 13.7.2019

Workshop

SEV Dropie

letný workshop pre výtvarníkov a učiteľov ZUŠ (cca. 40 osôb)

9.7.2019

exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Devínska – Nové Zámky (cca. 30 žiakov – rôzne vekové skupiny)

15. – 16. 7.2019

pobytový program

SEV Dropie

Detský domov Kolárovo - výstavba a osádzanie bidiel pre dravce

17.7.2019

exkurzia

SEV Dropie

exkurzia s celodenným pobytom na Dropom - „Prevencia“ Sereď (30 žiakov)

23.-24.7.2019

pobytový program

SEV Dropie

pobytový program jazyková škola Elli – Nové Zámky

27.7.-3.8.2019

tábor

SEV Dropie

umelecký divadelný tábor

       

Štátna ochrana prírody

podujatia – júl 2019

       

19., 16. a 23.7.2019

Jaskyniarske leto

 

terénne výchádzky pre deti a mládež do rozličných krasových oblastí a jaskýň v spolupráci so SMOPAJ

27.7.-2.8.2019

XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

Silická Jablonica

XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou v spolupráci s ÚV SZOPK a ZO SZOPK v Trebišove, Správou CHKO Latorica a obcou Silická Jablonica

27.7.-2.8.2019

Deň otvorených dverí

Silická Jablonica


Deň otvorených dverí národného parku a biosférickej rezervácie Slovenský kras pre verejnosť

27.7.2019

Horehron, horehron, ty krásny horehron

Polomka

podujatie pre verejnosť, ktoré organizuje OZ Brezinky, obec Polomka a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, ktorého súčasť bude aj infostánok ŠOP SR -Správy NAPANT zameraný na problematiku veľkých šeliem

9.7.2019

Včely sú život

Liptovský Mikuláš

beseda a tvorivé dielne pre účastníkov detského tábora

3.7.2019

Vodný kolotoč

Lysica

výukový program o vode pre materské školy

11.-12.7.2019

Mládež v horách

Śútovská dolina, Červený Kláštor, Čečgov

dvojdňové podujatie pre deti a mládež so zameraním na ochranu prírody

17.7.2019

Poznávame prírodu

Varín

výlet pre účastníkov denného tábora NEREUS do okolia Varína spojený s poznávaním prírody

27.7.2019

Dni mesta Spišská Stará Ves

Spišská Stará Ves

podujatie pre verejnosť, ktorého súčasťou bude ukážka odchytu a krúžkovania vtákov a v Prírodovednej expozícii PIENAP-u budú pre návštevníkov pripravené rôzne vedomostné súťaže a kvízy o prírode PIENAP-u

10.-13.7.2019

Kosenie Kopaneckých lúk

Vernár

1. ročník ručného kosenia Kopaneckých lúk v NP Slovenský raj - podujatie pre verejnosť v spolupráci s Daphne a obcou Vernár

17.7.2019

Ekoaktivity

Zamutov

aktivity s tematikou ochrany prírody pre deti v komunitonom centre

júl 2019

Ekoaktivity

Prešov

aktivity s tematikou ochrany prírody pre účastníkov denného tábora pri Detskej knižnici Slniečko v Prešove