Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programy starostlivosti pre Chránené vtáčie územia

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko–nižnianske polia na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018-2047
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja. Proces prerokovania dokumentácie pre ostatné chránené vtáčie územia bude oznámený na úradnej tabuli MŽP SR a miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.