Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/047396/Drn

07.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysel zákona.

OU-ZA-OSZP1-2019/047866/Ora

07.11.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/047870/Ora

07.11.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.