Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/044762/Drn

15.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.