Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/041402/Drn

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/041221

17.09.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového podujatia - skialpinistické preteky na území NP MF

Žiadateľ: Horolezecký klub James Dolný Kubín

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

17.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.