Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/033036/Bra

18.07.2019 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie šport. podujatia "XIX. ročníka medzinárodného behu na Veľkú Raču"

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

OU-ZA-OSZP1-2019/033033/Bra

18.07.2019 Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie mot. voz. a udelenie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s opravnými prácami na mostnom telese.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/031534/Bra

17.07.2019 Žiadosť o súhlas na usporiadanie pretekov horských bicyklov v k.ú. Terchová

Žiadateľ: OMNITRADE a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

OU-ZA-OSZP3-2019/032136/Bal

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (2) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Svederník a Považský Chlmec.

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina