Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/001403

16.11.2017

 

Zabezpečenie ochrany biotopu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v kompetenčnom území Správy TANAP-u v správe ŠL TANAP-u v okrese Tvrdošín - prerokovanie návrhu územných a časových obmedzení lesohospodárskej činnosti v porastoch číslo JPRL 407, 408, 409, 411, 413b, 414a, 415, 416, 418,a, 420a, 421b, 422b, 423b, 383a na LHC Oravice a JPRL 439, 444a, 444c, 449b, 449c, 450, 351a a 418 na LHC Habovka pre obhospodarovateľa: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica