Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP2015/00749-Mo

22.09.2015

Žiadosť o súhlas na výrub drevín v kúpeľnom parku v Turčianskych Tepliciach - v súvislosti s rekonštrukciou LD Kollár, LD Malá Fatra Modrý kúpeľ a zlého zdravotného stavu drevín. K.ú. Turčianske Teplice. Žiadateľ SLK Turčianske Teplice a.s.