Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2020/000119-OPaK.Mo

13.01.2020

Žiadosť o súhlas na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. -  24 ks drevín v pamiatkovo chránenom kúpeľnom parku v Turčianskych Tepliciach. Žiadateľ Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.