Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-TR-OSZP-2016/000105

05.01.2016

OU-TR-OSZP-2016/000105 -žiadosť o súhlas na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - prístrešku, za hranicami zastavaného územia obce (§ 13 ods.2 písm.l) zákona č.543/2002 Z.z.), ochranné pásmo NP Veľká Fatra, k.ú. Čremošné. Žiadateľ Mgr. Róbert Novák, Horné Rakovce 2050/46, 03901 Turčianske Teplice