Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/921

09.04.2014

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie hospodárskych zvierat, umiestnenie košiara na ich ochranu, ... v k.ú. Ružomberok, lokality Malinô Brdo, Nižné Matejkovo (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra), Vyšný Brankov (Národný park Nízke Tatry), žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Likavka