Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014 / 00994

15.04.2014

Správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, preháňanie , nocovanie , ... hospodárskych zvierat (ovce)  v k.ú. Ružomberok, na lokalitách Líškovo, Červenské, Žiakovo, Bukovina, Trlenská dolina (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra), žiadateľ Pavol Papúch - SHR, bytom Pod Hlinisko 7287/2, Ružomberok.