Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2019/010471-002

11.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok v počte do 80 kusov) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Liptovské Revúce, na lokalitách Krížna – Grúň, Veľká Turecká, Malá Turecká (v Národnom parku Veľká Fatra).

 Žiadateľ : Aleš Mastiš – SHR, Liptovské Revúce č.334

 Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo e-mailom na adresu : vojtech.olos@minv.sk