Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2019/007603-003

01.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, nocovanie, preháňanie, napájanie hovädzieho dobytka (78 VDJ) v k.ú. Ružomberok, na lokalitách Maďarovo, Predné-Šipruň, Vtáčnik (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra). O súhlas požiadalo SRAZY, družstvo, A.Hlinku 100, Ružomberok. 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné zaslať písomne na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo e-mailom na adresu : vojtech.olos@minv.sk