Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2019/002278-002

05.02.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok) na voľných ležoviskách pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek (počet kusov - cca 60) a na umiestnenie zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ľubochňa, v Ľubochnianskej doline, tj. v území s platiacim tretím stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (Národný park Veľká Fatra); žiadateľka Mgr. Beáta Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa.