Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2018/004529-002

18.04.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, v lokalitách Krížlová (k.ú. Partizánska Ľupča), v okolí hospodárskych dvorov v Strednom Sliači a Vyšnom Sliači (k.ú. Liptovské Sliače); žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače