Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/006111-002

12.06.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemkov parc.č.C-KN 850/25,850/49 v k.ú. Liptovská Štiavnica z dôvodu ochrany pozemkov s novostavbou rodinného domu; žiadatelia Michal Stano, Vajanského 1591/6, Ružomberok a manželka Lucia Stanová, Liptovská 2114/21, Ružomberok