Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/004891-003

04.05.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok v počte do 80ks) na voľných ležoviskách a ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení v Národnom parku Veľká Fatra (lokality Krížna - Grúň, Veľká Turecká, Malá Turecká); žiadateľ Aleš Mastiš - SHR, Liptovské Revúce č.334.