Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/004107

07.04.2017

Predmet konania : Pozemná aplikácia chemických prípravkov v 3. stupni územnej ochrany prírody a krajiny.

K.ú. : Liptovská Osada, Ľubochňa

 

Žiadateľ : LESY SR š.p. Liptovský Hrádok