Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/001326

20.01.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vykonania technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na el.vedeniach v k.ú. obce Stankovany na základe podnetu ŠOP SR, Správy Národného parku Veľká Fatra Martin.

Ústne pojednávanie sa uskutoční 8.2.2017 o 9:30 na Obecnom úrade v Stankovanoch