Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2016/004015 - 003

23.03.2016

 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (ovce, kozy) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení , umiestnenie košiara v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra (lokality Černovské lúky - Zrázy, Trlenská dolina, Vlkolínec, Malinô Brdo v k.ú. Ružomberok, Boriec v k.ú. Hubová) pre žiadateľa Jozef Badánik-BADAS, K.Salvova 12, Ružomberok