Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2015/005724-002

16.06.2015

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie hospodárskych zvierat - hov.dobytka (plemeno hereford) v počte cca 40-45 kusov  v k.ú. Liptovské Revúce (lokalita Rakytov - Jamy) a k.ú. Ľubochňa (lokalita Dvorisko) v Národnom parku Veľká Fatra, žiadateľ Ing.Jozef Beliansky, Teplô 1, 03473 Liptovská Osada