Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2015/004441-002

24.04.2015

 

Správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie hospodárskych zvierat (oviec), umiestnenie košiara na ich ochranu v územiach s druhým a tretím stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (lokality Konopiská-Oráčiny, Hlaváčka - do 500ks oviec, Smrekovica - do 400 ks oviec v k.ú. Ružomberok), žiadateľ Silván Longauer - SHR, Liptovská Osada č.436