Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2014/006147

24.07.2014

Predmet konania :

Žiadosť o súhlas na aplikáciu chemických látok v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Postrek kalamitnej hmoty vzniklej veternou smršťou dňa 15.5.2014 prípravkom Vaztak 10 EC.

k.ú. : Ľubochňa

Žiadateľ : Lesy SR š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok.