Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

08.04.2019

Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/004686

Predmet konania :  Vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry

Kataster : Liptovská Osada

Žiadateľ : ADM Agro Invest j.s.a. Zvolen