Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

13.11.2019

Číslo konania : 2019/11362

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na oplotenie pozemku v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, pozemok C-KN 4190/6

 

Kataster : Liptovské Sliače

Žiadateľ : Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače IČO 00631973