Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

21.12.2016

Číslo konania : OU-RK-OSZP-2016/010712

Kataster : Liptovské Revúce

Predmet konania : Žiadosť o rozorávku trvalého trávneho porastu C-KN 2334/1, 2327/1,2 a ich oplotenie ako ochrana pred zverou.

Žiadateľ : Bc.Ján Kutaj a manželka Barbora, Liptovské Revúce č. 241