Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/4780

12.06.2014

Predmet konania : žiadosť o súhlas s plošnou leteckou aplikáciou práškového dolomitického vápenca na základe projektu obnovy lesných porastov a ozdravných opatrení v lesoch.

K.ú. Liptovská Lúžna

Žiadateľ : Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna, 034 72