Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/4418

26.05.2014

Zmena rozhodnutia č.

 

 

číslo OU-RK-OSZP 2013/00314-6 zo dňa 2.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.12.2013

 

Predmetom konania bude žiadosť Lesy Turík s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina o zmenu uvedeného rozhodnutia, ktoré obmedzilo vykonávanie ťažby v lesných porastoch prírodnej rezervácie Turícke dubiny na obdobie od 1.10. do 31.3.
Ide o porasty (JPRL) č.195a,195b v k.ú. obce Turík v Lesnom celku Liptovská Teplá, ktoré postihla dňa 15.5.2014 vetrová kalamita – nebezpečenstvo premnoženia podkôrneho hmyzu a sekundárneho zničenia stojacich zvyškov materského porastu.