Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00910

15.04.2013

Súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (oviec) v Národnom parku Veľká Fatra - žiadosť, k.ú. Liptovské Revúce (lokality : Pod Krížnou, Rybovské sedlo, Grúň), žiadateľ Jozef Kubek - SHR, Liptovské Revúce č.256