Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/011674

13.06.2016

 Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná,  029 57 Oravská Lesná 1095

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na aplikáciu hnojív (NPK, Liadok 27% N, Močovina 46% N, Hnojovica HD, maštaľný hnoj) k.ú. Oravská Lesná, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zverejnené 13.06.2016