Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2013/00096-Mo

05.12.2013

Vydanie súhlasu na výrub drevín pod 400 kV vedením v k. ú. Rakša, v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.

Žiadateľ: MVM s. r. o., Veľká okružná 18, Žilina.