Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/13668-Mu

15.08.2019

 

Začatie konania vo veci obmedzenia alebo zákazu niektorých činností v zmysle § 4 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so zabezpečením ochrany chráneného druhu na lokalite patriacej do územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra v okrese Martin, LC Kantor.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

Prihlásenie do konania je možné v termíne do 22. 08. 2019.