Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/9710-Mu

16.06.2017

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie ... , na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma v k. ú. Necpaly [§ 14 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky, Necpaly 226.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 26. 06. 2017.

Na prihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: