Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/9055-Mu

01.06.2017

Vydanie súhlasu na umiestnenie informačnej tabule [§ 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny] na území Národného parku Malá Fatra v k. ú. Turany kde platí tretí stupeň ochrany.

Žiadateľ: Turčan Delta, s. r. o., Košťany nad Turcom 338.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 08. 06. 2017.

Na prihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: