Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/4938

02.03.2017

Konanie vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1092-OPaK-Mu zo dňa 13. 06. 2013 pre AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie ... hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra. 

Žiadateľ: AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 10. 03. 2017.