Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/3859

15.02.2017

 

Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2016/6849-Mu zo dňa 23. 05. 2016, [§ 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny], ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma pre PD Belá - Dulice.

 

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017.