Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/9665-Mu

21.07.2015

Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Smrekové lesy čučoriedkové Ls9.1 v lokalite Martinské hole v súvislosti s výstavbou rekreačnej chaty na pozemku parc. č. KN C 1285/23 k. ú. Záturčie.

Žiadateľ: Kamil Podhorský, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 28. 07. 2015.