Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZP-LM-OSZP-2017/08635-Ku

13.07.2017 Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Hole v Kvačanoch, 032 23 Kvačany, IČO 00195588 doručenej dňa 11.07.2017 na vydanie súhlasu v zmysle §16 ods. 2 zákona 543/2002 Z.z. na preháňanie hospodárskych zvierat pri veľkosti stáda maximálne 60 veľkých dobytčích jednotiek cez Kvačiansku dolinu, kde platí 5. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona 543/2002 Z.z.