Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-29-CEN

12.01.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. A/2011/01805-05-CEN z 12.10.2011 - Vstupný portál shop Tatry motion - Grand hotel Jasná, k.ú. D.dolina  týkajúca sa predĺženia právoplatnosti rozhodnutia pre žiadateľa TMR a.s.