Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/9490-CEN

24.07.2019

Vydanie súhlasu pre Obec Demänovská Dolina, v zmysle §13, ods.2 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p, na oplotenie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce Demänovská Dolina na parc. č. KN-C 2957/203, 2957/205, 2957/207, k.ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, z dôvodu oplotenia stavby „Detské ihrisko - BARANČEKOVO“, na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2.stupeň územnej ochrany.