Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/7120-CEN

28.05.2019

Súhlas na zásah do biotopu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky, na parcele č. KN-C 2905/1, k.ú. Demänovská Dolina, z dôvodu výstavby ICHR Repiská pre Pozemkové spoločenstvo v Bodiciach