Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/4810-CEN

23.07.2019

Obmedzenie lesohospodárskych činností pre LESY SR š.p., OZ Liptovský Hrádok, LC Javorinka v zmysle §4 ods.2 zákona 543/2002 Z.z. z dôvodu ochrany chráneného živočícha hlucháňa hôrneho.