Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/3504-CEN

04.03.2019

Súhlas na výrub drevín na parcele č. 3154/3, 3154/17, 3142/17, k.ú. Partizánska Ľupča, lokalita Magurka, intravilán obce,  pre Miroslava Vicáňa z dôvodu výstavby chaty