Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP -2019/3424-CEN

28.05.2019

Oznámenie o správnom konaní vo veci zabezpečenie elektrického vedenia odkloňovačmi letu vtákov v k.ú. Uhorská Ves,  pre Stredoslovenskú distribučnú a.s.