Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/11025-CEN

09.09.2019

Žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcele: KN-C 2921/10  v k.ú. Demänovská Dolina pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o. v zdôvodu nadsatvby nad garážami Chata Bjornsonka.