Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/01483-Pa

21.01.2019

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Babky, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec.