Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/7992-CEN

16.07.2018

Súhlas na výrub drevín - 12 ks smreka obyčajného na parcele č. KN-E 315/1 (KN-C 2940/21) v k.ú. Demänovská Dolina pre spoločnosť APAL s.r.o. z dôvodu rozšírenia parkovacích plôch pre Apartmánový dom Lúčky