Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/5681-CEN

11.05.2018

Súhlas na organizovanie verejného kultúrneho podujatia " UTGARD-Festival včasného stredoveku" dňa 30.6.2018-01.7.2018 na parcele č. 2676/30, za hranicami zastavaného územia obce Partizánska Ľupča , organizátor Občianske združenie UTGARDAR, Prostredná 384, Rosina.