domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2018/4575-CEN

Súhlas na oplotemie pozemku v extraviláne obce Liptovský Mikuláš, z dôvodu stavby základňovej staniece verejnej telekomunikačnej siete na parcele č. KN-E 2302/162, k.ú. Bodice pre spoločnosť AIR TREND s.r.o.