Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/4575-CEN

11.04.2018

Súhlas na oplotemie pozemku v extraviláne obce Liptovský Mikuláš, z dôvodu stavby základňovej staniece verejnej telekomunikačnej siete na parcele č. KN-E 2302/162, k.ú. Bodice pre spoločnosť AIR TREND s.r.o.