Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/13025-Pa

19.12.2018

Žiadosť Roľníckeho družstva Hybe, 032 31 Hybe 693, IČO 00195561 o vydanie súhlasu v zmysle § 13 a § 14 zákona na umiestnenie košiarov a zariadení pre pastvu hospodárskych zvierat a aplikáciu chemických látok a hnojív v k.ú. Hybe a Liptovský Ján, v kompetenčnom území Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.