Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/7939-CEN

26.06.2017

Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové,  v dôsledku výstavby individuálnych chát  v zóne K4, obce Demänovská Dolina pre spoločnosť Hlina s.r.o zastupujúca investorov jednotlivých chát.